Zrínyi Nyomda Zrt.

Zrínyi Nyomda Zrt.

Finishing

  • saddle stiching,
  • shrinking, foiling
  • sticker sticking automatically or manually


Personalization

  • inkjet printing to the product
  • personalization with pre-printed etiquette
  • inkjet printing to foil
  • personalization with pre-printed etiquette to foil